Patent İşlemleri

Patent İşlemleri

Patent Tescili Nedir?

Patent Tescili genellikle Marka Tescili ile karıştırılıyor olsa da Patent Tescili’nin konusu buluşlardır. Marka Tescili bir ürünün ya da hizmetin isim, logo, slogan gibi diğer markalardan ayırt edici unsurlarına koruma sağlarken, Patent; sahibine buluşu üzerinde ekonomik olarak yararlanma imkânı sağlayan ve söz konusu buluştan başkalarının yararlanmasını yasaklama imkânı veren muhtelif süreler için geçerliliği olan hukuki bir belgedir.

Patentler;

Yeni,

Buluş basamağını gerçekleştiren

Ve sanayiye uygulanabilir

Olmak koşullarıyla teknolojinin bütün alanlarındaki ürün ve usul buluşlarına verilebilir.

Peki, Buluş Nedir?

Mevcut bilgi birikimi ve deneyimden yararlanarak daha önceden bilinmeyen yeni bir bilgiye ulaşma veya bu bilgiye ulaşma yöntemine “Buluş” denilmektedir.

Buluş; tarım ve sanayinin önünü açan her türlü problemin çözümü ve insan hayatını kolaylaştıran önemli bir etkendir. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Tescilinin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı verir.

Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamullerin ve yeni usullerin bulunması, geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.

Etkili bir patent sistemi, ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir. Tarihi gelişmeler, etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini göstermektedir. Diğer taraftan, teknolojinin tarihi gelişmesini, Patent Dokümanlarını incelemek suretiyle tespit edebilmekte mümkündür.

Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır. Ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır. Etkin bir patent sistemi, buluşçu yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.

Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler, faydalı modeller ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.

Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştırma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken, öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.

Patent dosyaları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başında gelmektedir. Üniversitelerde yapılan ve patentle korunmayan bilimsel araştırmalar üniversite arşivlerinde araştırmacıların kendilerini bulmasını beklerken, milyonlarca patent dosyası günümüzde teknik bir kaynak olarak internet ortamında araştırmacıların kolayca ulaşabileceği bilimsel kaynak haline gelmiştir. Dünyadaki teknik bilginin %80’i patent dosyalarında mevcuttur.